4. Ulusal Pazarlama İletişimi Kongresi 25-26 Nisan 2013

Dördüncü Ulusal Pazarlama İletişimi Kongresi’ni bu yıl Adana’da düzenliyoruz.

ULUSAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ KONGRESİ’nin
• Birincisi, 2010 yılında İzmir’de İzmir Reklamcılar Derneği’nin organizasyonu ile
• İkincisi, 2011 yılında Bursa’da, Bursa Reklamcılar Derneği’nin organizasyonu ile
• Üçüncüsü, 2012 yılında Antalya’da, Akdeniz Reklamcılar Derneği’nin organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.
Bugüne kadar yapılan kongrelerin hepsinde bir konsept belirlenmiş ve kongreler bu konsept çerçevesinde organize edilmiştir:
• YERELDEN EVRENSELE (2010- izmir)
• KO(P)Bİ GEL (2011 – Bursa)
• ANADOLU’DA “MARKA-KENT-REKLAMCI” OLMAK (2012 – Antalya)
Bu yıl Adana’da, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte yapacağımız kongrenin konseptini ise “ŞİRKETLER BÜYÜR, ŞEHİRLER BÜYÜR” olarak tespit ettik. GRD olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, profesyonel, bilimsel ve gerçekçi hedeflerle yönetilen şirketlerin sağlıklı büyüyeceğine; büyüyen şirketlerin de içinde yer aldıkları şehirlerin büyümesine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu yıl düzenleyeceğimiz kongremiz ile Anadolu’da alın teri, göz nuru ile kurulan şirketlerin küresel ekonominin zorunlu kıldığı rekabetçi sisteme uyum sağlayabileceği, ulusal ve uluslararası rakipleriyle çağdaş koşullarda rekabet edebileceği bir pazarlama iletişimi vizyonu oluşturmayı, geliştirmeyi hedefliyoruz.
Kongre programını bu doğrultuda hazırlayarak, sadece reklamcılara ve reklamverenlere değil, doğru pazarlama iletişimine ihtiyaç duyan ve/veya duyabilecek iş adamlarına, yerel yöneticilere, profesyonel yöneticilere, STK yöneticilerine, siyasetçilere, akademisyenlere, iletişim, işletme, güzel sanatlar dallarındaki yüksek öğrenim öğrencilerine seslenmek, ulaşmak istiyoruz.
25-26 Nisan 2013 tarihlerinde Adana’da gerçekleştireceğimiz “4. ULUSAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ KONGRESİ”ne Adana, Mersin, Gaziantep illeri başta olmak üzere, bölgemizden ve tabi ki tüm Türkiye’den çok sayıda iletişim uzmanı, reklamcı, reklamveren ve iş adamı katılacaktır. Sadece bölgemiz için değil, Türkiye için de çok değerli bilgilerin paylaşılacağı “4. ULUSAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ KONGRESİ”ni, ticaret ve sanayi geçmişi çok uzun yıllara dayanan bölgemizin sivil dinamikleri ile güç birliği yaparak gerçekleştirmek istiyoruz.