Basın Ziyaretleri

Dernegimizin kuruluşunu bildirmek amacı ile Adana’da bulunan Ulusal gazetelerin temsilcileri ziyaret edildi.Bu ziyaretlerde, Güney Reklamcılar Derneginin kurulmasının sekröre büyük yararlar sağlayacağı Ulusal basın temsilcileri tarafından belirtildi.