GRD Hakkında

Reklamcılar Derneği, günümüzde ekonominin ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarını reklamcılık ve pazarlama haberleşmesinde karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen, kişilik itibarıyla ve ticari yönden saygın üyelerden oluşan, kâr amacı taşımayan bir kuruluştur.

 

Bu Dernek, şu amaç ve hedefleri gözetir:

a. Her üyenin kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak hazırlamak.

b. Reklam standart ve uygulamalarını geliştirmek; başka kuruluşlarla iş birliği yoluyla iletişim sektörünün bir bütün olarak gelişmelerden yaralanmasını sağlamak.

c. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve metodolojilerin araştırma yapılmasını gerektirdiği durumlarda, inceleme ve tahlil çalışmalarını başlatmak.

(Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır.Reklam verenleri, reklam ajanslarını ve reklam mecralarını temsil eden kuruluşların mevcut olduğu ve etkili faaliyet gösterdiği alanlarda Reklamcılar Derneği’nin rolü, üyeleri arasında her zaman teşvik ettiği yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine girmektir. Böyle uzmanlaşmış kuruluşların bulunmadığı veya etkili faaliyetler göstermedikleri durumlarda, Reklamcılar Derneği, reklamcılığın ticari ve toplumsal rolleri konusunda hakem uzlaştırıcı ve danışman olarak hizmet sunar.)

Derneğin Rolü Ve Sunduğu Hizmetler

Derneğin rolü ve sunduğu hizmetler, aşağıdaki başlıklarla daha açıklayıcı bir biçimde ortaya konabilir.

 

Mesleki Uygulamalar

d. Resmi kurumlarca ve mesleki teamüllerle belirlenen, reklam ve ticari etik kurallarına ,yasalarına ve uygulama esaslarına uyulmasını teşvik etmek;

e. Reklamcılık ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında iletişimi , bilgi alışverişini ve elde edilen tecrübelerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanılmasını sağlamak; uluslar arası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak,

f. Gençlerin iletişim mesleğine ilgi duymalarını teşvik etmek;

g. Reklam konusunda eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak,

h. Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak.

 

Topluma ve Tüketiciye Karşı Sorumluluklar

i. Tüketiciye karşı daima sorumluluk duygusuyla davranmak, onları kendi yararları doğrultusunda bilgilendirmek ve ilgilerini ayakta tutmak gerektiğinde, eğer varsa, tüketiciyi koruma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;

j. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, eğer mümkün ise ve pratik yararlar taşıyorsa, bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği yapılmasını sağlamak.

 

Hakem ve Uzlaştırıcı Olarak

k. Reklamcılık mesleğine itibarını kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum tespit etmek ve reklamcılığa karşı haksız hücumlarda ve kısıtlama eğilimleri ortaya çıktığında sözcülük etmek;

l. Araştırma, uluslararası pazarlama prosedürü ve kuralları ile yürürlülükteki reklamcılık uygulamaları gibi konularda tavsiyelerde bulunmak;

m. Reklam veren, reklam ajansı ve reklam mecra temsilcilerinin objektif ortamda buluşarak ortak sorunlarını görüşebilecekleri bir sürekli forum kurmak.

n. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde Reklamcılığın rolü konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve daireler nezdinde etkili işbirliği ve irtibat önerileri sunmak;

o. Reklamla ilgili vergilendirmeler, uluslararası reklam uygulama esasları, RTÜK uygulamaları, Reklamda Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu uygulamalarıyla reklamların denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda devlet ve hükümet görevlileriyle her anlamda işbirliği ve irtibat önerileri sunmak. Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak için, ayrıca;

p. Reklamcılıkla ilgili yerli ve yabancı yayınları izler.

q. Reklamcılığı geliştirmek için dergi, kitap ve benzeri eserleri yayınlar, arşiv oluşturur, sergiler düzenler, yarışmalar açar.

r. Taşınmaz mal olabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksinimden fazlasını satabilir, bağış kabul edebilir.

s. Organların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümü , üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplin sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, gelirin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve reklamcılığı ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlar.Bu amaçlar ile kurulmuştur.